*
*
*
*
ورود 
  يكشنبه 30 تیر ماه 1398 عضويت 

Module Border Module Border
  دل نوشته ها ( اعضا می توانند متن دلخواه خود را بنویسند) 

موضوع: رحلت رسول ا...
نگارنده: crop pattern
تاریخ: 09/10/1391
متن: &amp;#171;مُلک وجود غرق در اندوه و عزاست شهر مدینه را به جگر داغ مصطفاست خون گریه کن مدینه ! کز این ماتم عظیم گر آسمان خراب شود بر سرت رواست&amp;#187;<br><br><br>برادری به تعداد نیست ، به وفاداری است ...<br><br>حضرت یوسف یازده برادر داشت ؛ و امام حسین ، تنها &quot;عباس&quot; را . . .<br><br><br>یا ابوالفضل...<br><br>آموخته ایم از تو وفاداری را ،<br>خونِ تو نوشت معنی یاری را ؛<br><br>ای کاش که آب کربلا می آموخت ،<br>آن روز زچشمت آبرو داری را ...<br>
 
صرفنظر     
Module Border Module Border

Copyright (c) 1398/04/30 طرح ملی الگوی کشت استان اصفهان
*
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا