چهارشنبه 15 آذر ماه 1402
ورود |عضويت
Module Border Module Border
   
ستاد الگوی کشت استان
Module Border Module Border

تشکيل کميته فنی طرح

با بررسی های انجام شده و منطبق با شرح خدمات و پروپوزال طرح ملی الگوی کشت، کميته فنی الگوی کشت استان با ابلاغ رسمی رياست سازمان جهاد کشاورزی و يا معاونت توليدات گياهی تشکيل شد. جلسات اين کميته از ابتدای خرداد ماه سال 1391 هر دو هفته يکبار در روزهای پنج شنبه تشکيل شده است و اعضاء آن به شرح زير می باشند:

الف- مجريان و کارشناسان مسئول پروژه های طرح

اين گروه شامل تخصصهای مختلف بوده که مسئوليت اجرای پروژه­های مختلف به شرح زير به عهده ايشان می باشد:

- مجری مسئول طرح الگوی کشت (عليرضا نيکوئی، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان)

- کارشناس مسئول پروژه مطالعات اقليم (دکتر مرتضی خداقلی، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان)

- پروژه مطالعات خاکشناسی (دکتر حميد قيومی، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان)

- کارشناس مسئول پروژه مطالعات منابع تامين و مصارف آب (مهندس عليرضا مامن پوش، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان)

 

 

- کارشناس مسئول پروژه تناسب اراضی (دکتر نوراير تومانيان، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان)

- کارشناس مسئول پروژه تکنولوژی توليد و بهره وری (مهندس احمد جعفری، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان)

- کارشناس مسئول پروژه قيمت و هزينه (عليرضا نيکوئی، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان)

- کارشناس مسئول پروژه نظام بهره برداری و نيروی کار (عليرضا نيکوئی، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان)

- کارشناس مسئول پروژه تعيين حدود بهره برداريها و تهيه شناسنامه بهره بردار و مسئول سایت طرح (مهندس مرضيه سادات مير احسنی، استخدام قراردادی طرح)

ب- مسئولين و کارشناسان بخش اجرا

- معاون امور توليدات گياهی (معاون سابق اقای مهندس نصر و معاون جديد، آقای مهندس کرمانی)

- مدير باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان (مهندس رئيس زاده)

- مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان (مهندس جلال)

- رئيس حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان (مهندس رحيمی)

- مسئول مرکز جهاد کشاورزی در محدوده مطالعاتی پايلوت (مهندس سليمانی)

ج- پرسنل ستادی و جمع آوری اطلاعات

- پرسنل ستادی و کارشناس GIS (خانم مژگان کيابد و خانم فاطمه عابدينی)

- پرسنل ستادی و کارشناس IT و پايگاه داده ها (خانم شيرين اعلمی)

- شرکت خدمات مشاوره ای مسئول جمع آوری اطلاعات شناسنامه بهره بردار و هزينه توليد محصولات در محدوده مطالعاتی (شرکت مهين پارسيان، مدير عامل مهندس صفدريان)

  

بازگشت به صفحه قبل

 

عبارت:  جستجو

  کاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 25
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 25

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 496268
Visitors بازديد هاي امروز: 51
Visitors بازديد هاي ديروز: 205

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1402/09/15 طرح ملی الگوی کشت استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا